Lielajiem uzņēmumiem, kam ir sava iekšējā grāmatvedība, mēs piedāvājam sekojošus pakalpojumus.

Algu aprēķināšana

Mēs piedāvājam pārņemt algu aprēķināšanas funkciju jūsu uzņēmumā, nodrošinot labāku algas datu konfidencialitāti un standartizētus procesus. Mēs lietojam modernu algu aprēķināšanas sistēmu un varam sniegt pakalpojumus ērtā un efektīvā veidā.

Pagaidu aizstāšana

Mēs piedāvājam aizstāt jūsu galveno grāmatvedi īslaicīgas prombūtnes laikā (bērna kopšanas atvaļinājums, slimība, ikgadējais atvaļinājums). Jūs iegūsiet ne tikai risinājumu sava grāmatveža prombūtnes laikā, bet, strādājot ar jauniem cilvēkiem, arī jaunas idejas, kā savu iekšējo grāmatvedību organizēt efektīvāk.

Finanšu funkcijas efektivitātes audits

Mūsu darbiniekiem ir liela pieredze grāmatvedībā, auditā un finanšu procesu uzlabošanā. Ja jums finanšu nodaļā ir vairāk par trīs darbiniekiem, tad pastāv iespēja, ka, veicot procesu uzlabošanu, to pašu darbu var paveikt mazāks cilvēku skaits.

Mēs varam palīdzēt to izdarīt! Tas ir droši, jo mēs par šo pakalpojumu ņemam maksu tikai tad ja plānotie ietaupījumi tiek sasniegti.

Finanšu direktora pakalpojumi

Pat lielos uzņēmumos bieži neatmaksājas pieņemt darbā pilna laika finanšu direktoru. Mēs piedāvājam nepilnas slodzes finanšu direktora pakalpojumus par fiksētu mēneša maksu.

Mēs esam palīdzējuši veikt uzņēmumu restrukturizācijas, konsultējuši tos finanšu procesu efektivitātes uzlabošanā un atbalstījuši klientus pārrunās ar biznesa partneriem. Mums ir liela praktiska pieredze, kā uzņēmumā efektīvi organizēt visas finanšu funkcijas.