Maziem un vidējiem uzņēmumiem mēs piedāvājam pilna servisa grāmatvedību. Mūsu lietotās modernās sistēmas, augsti kvalificētie grāmatveži un inovatīvie procesi ļauj sniegt augstas kvalitātes pakalpojumu.

Ērtība

Mūs nodrošinātie pakalpojumi jums būs ērti, jo jūsu grāmatvedības dokumenti paliks jūsu birojā. Jums nebūs jātērē laiks dokumentu nogādāšanai, jums vienmēr būs pieeja dokumentu oriģināliem un nepastāv risks, ka dokumenti tiek pazaudēti.

Kontrole

Jūs pilnībā varēsiet izprast sava uzņēmuma finanšu stāvokli, jo svarīgākās finanšu atskaites jūs varēsiet apskatīt internetā.

Mūsu finanšu atskaites ir vienkāršas un saprotamas. Mēs lietojam skaidru un viegli uztveramu grāmatvedības terminoloģiju un atskaites veidojam tā, lai finanšu datus varētu izmantot biznesa uzlabošanai.

Dažkārt, īpaši ārzemju uzņēmumiem, nepieciešams sagatavot sarežģītas nestandarta atskaites. Apkalpojot lielu skaitu ārzemju kompāniju, mēs esam uzkrājuši lielu pieredzi šādu atskaišu veidošanā.

Pakalpojuma cena

Mēs vēlamies, lai jums būtu skaidrība par reālajām pakalpojuma izmaksām, tādēļ piedāvājam fiksētu mēneša maksu. Pakalpojumā iekļauti visi grāmatvedības darbi. Mums nav slēpto izmaksu.

Risinājumi ārvalstu uzņēmumiem

Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ir ideāli piemēroti ārvalstu uzņēmumiem, kas darbojas Latvijā.

Mēs veicam grāmatvedību vienlaicīgi latviski un angliski. Mēs varam izmantot jūsu mātes uzņēmuma kontu plānu un grāmatvedības dokumentus skanējām . Jūs viegli varēsiet veikt attālinātu uzņēmuma kontroli.

Ja nepieciešams, mēs varam veikt grāmatvedību arī sekojot IFRS un US GAAP standartiem.